BV soft s.r.o.

CZ ENG
O firmě
Software
Kodifikace
Semináře
Katalogizační data
Reference
Ke stažení
Kontakty

Zaměření naší činnosti

·         problematika jednoznačné identifikace, označování a následné katalogizace materiálu a služeb

·         problematika kodifikace vojenského materiálu a techniky podle standardů NATO, který ACR pro své potřeby pořizuje nebo jej již používá

·         zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku ve smyslu zákona č. 309/2002 Sb. V České republice a zákona č. 11/2004 Z.z. na Slovensku  -  za tímto účelem naše společnost vyvinula původní software, který toto zpracování dat umožňuje s maximálním možným uživatelským komfortem

·         poskytování konzultačních a poradenských služeb pro výrobce a dodavatele v oblasti zpracování katalogizačních dat v jednotlivých etapách realizace kupní smlouvy s resortem obrany

·         školicí činnost ve výše uvedených oblastech

 

Dne 20.května 2002 jsme jako první v ČR a dne 1.6.2004 jako první na Slovensku, získali následující osvědčení

„Osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku“  (zák.č.309/2002 Sb.)

„Osvedčenie o zpôsobilosti zpracovávať návrh kodifikačných údajov o výrobku“ (zák.č.11/2004 Z.z.)

vydaná Národními kodifikačními úřady obou států. Tím jsme v obou zemích získali statut agentury, která může podle zákona a na základě požadavku standardů NATO zpracovávat data pro kodifikaci se žádostí o přidělení NSN (NATO Stock Number - zásobovacího čísla NATO).

požadavky OKM
služby BV soft
katalogizační doložka
SPÚK
Česká republika
Slovensko
Počet přístupů
059370